Prepping & Preppers

PREPPING - životní filozofie a přístup k životu, při kterém se jedinec nebo skupina osob systematicky připravuje na život po mimořádné události, která negativně ovlivní populaci a život lidí na Zemi tak jak jej známe nyní. Prepping znamená doslova být připraven, a to zpravidla na nepřipravitelné z pohledu zkušeností, neboť podobné zkušenosti nemá z lidí zatím nikdo.

PREPPER - osoba, která vykonává vše pro to, aby byla připravena na zcela mimořádné podmínky po ... pádu meteoritu, přistání mimozemšťanů, rozměry zcela mimořádná přírodní katastrofa nebo vyhubení lidstva virem atd. Prepper je osoba, která má dostatek zásob, vybavení, dovednosti a znalosti, aby v okamžiku kdy selže civilizace, nebude fungovat elektřina, čerpací stanice, lékárny, řeznictví, policie ani další složky základní kritické infrastruktury, si žil jako v "bavlnce" a se slovy "já vám to říkal" se cítil v bezpečí a na výši.

Termín Prepper vznikl jako reakce na potřebu označit osoby nebo skupinu osob, které jsou zjednodušeně "připraveni" a nic je nazaskočí. Ano, v mnoha směrech je to jen teorie a je dost možné, že i prepper "den po té" řekne "to jsem opravdu nečekal". Vše ale vychází z analýzy rizik a předpokladů, co by se mohlo stát, co by se mohlo hodit a co by se mělo umět.
V dnešní době je toto hnutí nebo přístup o to zajímavější, že dnešní běžní lidé nezvládnou přežít pár dnů bez zásuvky elektrické energie, mobilního signálu, fastfoodů atd.

Více o Preppingu a Prepperech na webu vycvikpreziti.cz.